Triển khai học GDTC tự nguyện Học kỳ II năm học 2019-2020

    Căn cứ công văn số 05/ĐT ngày 07/1/2020 của Trường Đại học Công nghệ về việc đăng ký học lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2019-2020;

   Căn cứ công văn số 72/GDTC&TT-ĐT ngày 16/4/2020 về việc mở lớp Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH-2016 và các hướng dẫn của Trung tâm Giáo dục thể chất;

    Phòng Đào tạo trân trọng thông báo triển khai học Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng:

      – Sinh viên khóa QH-2014, QH-2015, QH-2016 đã đăng ký học phần Giáo dục thể chất trong học kỳ II năm học 2019-2020 (Danh sách).

      – Sinh viên không có tên trong danh sách trên (khóa QH-2017 trở về sau) đã đăng ký học phần Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2019-2020 sẽ có thông báo sau.

    2. Thời gian học: Từ thứ 6, ngày 22/5/2020 sinh viên đăng nhập hệ thống học online trên phần mềm Google classroom và Microsoft team (Hướng dẫn sử dụng Google Classroom).

3. Nội dung: Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung.

4. Học phí:

       Mức thu học phí tín chỉ GDTC = Mức thu học phí theo định mức học phí/tín chỉ x hệ số 1.0

      Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo và quản lý người học – Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao theo số điện thoại: 0243.557.6030 (chuyên viên Hà Minh Hải).

      Trân trọng thông báo ./.

Bài viết liên quan