Nộp hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019

     Theo thông báo số 92/CTSV ngày 13/3/2019, về việc “Nộp Hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019” đối với sinh viên đại học hệ chính quy.

     Cho đến ngày 19/4/2019, phòng Công tác sinh viên đã nhận được những hồ sơ như trong Danh sách Hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019. Đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin cá nhận, nếu có sai sót thì gửi phản hồi về phòng CTSV (P.104-E3).

     Nhà trường cho phép gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 11h00 thứ Hai, ngày 22/4/2019, sau thời hạn nói trên, nếu sinh viên không nộp hồ sơ thì sẽ không được hưởng các chế độ theo quy định.

Trân trọng!

Bài viết liên quan