Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2019

     Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2019. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ xem trong Chương trình học bổng bậc ĐH.

      Đề nghị sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện (lưu ý: P.CTSV chỉ nhận và xét hồ sơ của các sinh viên chưa nhận/không đang trong thời gian đề xuất nhận học bổng nào trong năm học 2018-2019).

       Cách thức đăng kí xem trong văn bản hướng dẫn đính kèm.

       Trân trọng!

Bài viết liên quan