Nợ học phí học kỳ môn học GDQP-AN năm học 2018-2019 và các khoản nợ (nếu có) của sinh viên đại học hệ chính quy

    Ngày 21/02/2019, Nhà trường đã có thông báo số 50/TB-CTSV về việc nộp học phí học kỳ môn học GDQP-AN năm học 2018-2019 và các khoản nợ (nếu có) của sinh viên đại học hệ chính quy. Theo đó sinh viên phải nộp các khoản nợ trước (nếu có) và học phí môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2018-2019 thông qua tài khoản BIDV của cá nhân mà Nhà trường đã mở cho sinh viên từ đầu khóa học, từ thứ Hai ngày 25/02/2019 đến hết thứ Sáu ngày 15/03/2019.

    Tính đến ngày 25/3/2019, vẫn còn các sinh viên có tên trong Danh sách chưa nộp HP GDQP 2018-2019 như thông báo. Nhà trường đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách:   

    – Nộp học phí (số tiền như danh sách đính kèm) trực tiếp tại phòng 101B-E3.

   – Ngoài ra, các sinh viên có tên trong danh sách sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện (tương đương 10 điểm) trong học kỳ II năm học 2018-2019 (nếu nộp trước ngày 28/3/2019).

   – Sau ngày 28/03/2019 mà sinh viên vẫn không nộp học phí thì sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi tất cả các học phần của học kỳ II năm học 2018-2019.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan