Kiểm tra kết quả học tập và chuẩn bị cho các đợt xét tốt nghiệp năm 2019 của sinh viên khóa QH-2015-I/CQ

    Hiện nay, Phòng Đào tạo (ĐT) đã đồng bộ dữ liệu điểm đánh giá học phần tính đến học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên các lớp đại học hệ chính quy trên cổng thông tin đào tạo theo địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh.

Đề nghị các sinh viên thực hiện:

      1. Kiểm tra điểm đánh giá học phần của mình, nếu sinh viên thấy có điểm học phần nào chưa chính xác thì viết đơn đề nghị Phòng ĐT xem xét và kiểm tra lại.

     2. Đối với sinh viên các lớp thuộc khóa QH-2015-I/CQ (K60), để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp vào tháng 6/2019, Phòng Đào tạo đã thống kê các điều kiện tốt nghiệp mà sinh viên cần hoàn thành (ngoài kết quả học tập) của các sinh viên K60 (Danh sách SV) và yêu cầu sinh viên:

      2.1. Kiểm tra các thông tin của mình trong danh sách, nếu có ý kiến phản hồi cần làm đơn đề nghị Nhà trường xem xét.

     2.2. Riêng điều kiện về Giáo dục Thể chất, nếu có ý kiến phản hồi sinh viên liên hệ trực tiếp với Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (Khu liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội)

     Đơn đề nghị xem xét của sinh viên nộp tại Bộ phận Tiếp người học (P.104-E3) trong giờ hành chính chậm nhất vào Thứ hai ngày 15/4/2019. Sinh viên nào có ý kiến phản hồi không đúng thời hạn trên, phải tự chịu trách nhiệm về việc chậm trễ của mình.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan