LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

Địa điểm thi :           Tầng 3, Nhà G2

Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  1. Thời gian thi
Buổi, ngày Công việc Thời gian
Sáng Thứ bảy, 15/09/2018 Tập trung thí sinh

Thi môn Cơ bản

06h45 ¸ 07h50

07h50 ¸ 11h00

Chiều Thứ bảy,15/09/2018 Thi môn Cơ sở 13h50 ¸ 17h00
Sáng Chủ nhật, 16/09/2018 Thi môn Ngoại ngữ 07h20 ¸ 09h30
  1. Hiệu lệnh điều khiển thời gian thi
    • Sáng, Thứ bảy, ngày 15/09/2018
Thời gian Công việc Hiệu lệnh
06h45 ÷ 07h00 Gọi thí sinh vào phòng thi 1 hồi chuông dài
07h00 ÷ 07h50 Phổ biến thủ tục, quy chế thi; Phát giấy thi và giấy nháp; Hướng dẫn cách thức làm bài thi cho thí sinh 1 hồi chuông dài
07h50 ÷08h00 Bóc đề thi, phát đề thi phần Viết luận cho thí sinh 1 hồi chuông dài
08h00 ÷ 08h50 Thí sinh làm bài phần Viết luận 2 hồi chuông dài
08h50 ÷ 09h00 Thu bài và đề thi phần Viết luận 3 hồi chuông dài
09h00 ÷ 09h10 Phát phiếu TLTN và đề thi phần Trắc nghiệm cho thí sinh 1 hồi chuông dài
09h10 ÷ 10h50 Thí sinh làm bài thi phần Trắc nghiệm 2 hồi chuông dài
10h50 ÷11h00 Thu  phiếu TLTN và đề thi phần Trắc nghiệm 3 hồi chuông dài
11h00 ÷ 11h15 Phát và thu phiếu lấy ý kiến phản hồi về kì thi ĐGNL
  • Chiều, Thứ bảy, ngày 15/09/2018
Chiều Công việc Hiệu lệnh
13h30 Gọi thí sinh vào phòng thi 3 hồi chuông dài
13h50 Bóc túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh 1 hồi chuông dài
14h00 Thí sinh bắt đầu làm bài 2 hồi chuông dài
17h00 Thu bài thi 3 hồi chuông dài
  • Chủ nhật, ngày 16/09/2018
Chiều Công việc Hiệu lệnh
07h00 Gọi thí sinh vào phòng thi 3 hồi chuông dài
07h20 Bóc túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh 1 hồi chuông dài
07h30 Thí sinh bắt đầu làm bài 2 hồi chuông dài
09h30 Thu bài thi 3 hồi chuông dài

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3754 7865,  (024) 3754 7810

Emai: TuyensinhDHCN@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan