Lịch thi chính thức HK II năm học 2021-2022 bậc sau đại học

   Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2021-2022 bậc sau đại học; đề nghị các lãnh đạo đơn vị thông báo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

   Học viên, nghiên cứu sinh lưu ý:

  – Hoàn thành nghĩa vụ của người học về đóng học phí theo thông báo của Nhà trường để được dự thi;

  – Mang theo Thẻ học viên và có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi;

  – Tuân thủ kỷ luật phòng thi;

  – Nếu người học không dự thi được vì lý do bất khả kháng thì làm đơn xin phép hoãn thi (kèm theo minh chứng). Hạn nộp đơn không quá 3 ngày sau ngày thi (không tính thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)

  Trân trọng thông báo./.

 

Bài viết liên quan