LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021

 

 
TT Ngày Thứ Giờ

học

Môn học Giảng viên Hình thức giảng dạy online qua Lưu ý
       1 17/08/2021 3 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom Môn học thuộc đề thi môn Tin học cơ sở của các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
       2 19/08/2021 5 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       3 24/08/2021 3 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       4 26/08/2021 5 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       5 31/08/2021 3 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       6 02/09/2021 5 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
               
       7 16/08/2021 2 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom Môn học thuộc đề thi môn Tin học cơ sở của các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
       8 18/08/2021 4 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom
       9 23/08/2021 2 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom
   10 25/08/2021 4 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom
   11 30/08/2021 2 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom
   12 01/09/2021 4 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom
               
   13 21/08/2021 7 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet Môn học thuộc đề thi môn Tin học cơ sở của các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
   14 22/08/2021 CN 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   15 28/08/2021 7 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   16 29/08/2021 CN 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   17 04/09/2021 7 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   18 05/09/2021 CN 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
               
   19 27/08/2021 6 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom Môn Toán rời rạc chỉ dành cho các thí sinh học ngành gần phải học bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi
   20 28/08/2021 7 14h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
   21 03/09/2021 6 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
   22 04/09/2021 7 14h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
   23 17/09/2021 6 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
   24 18/09/2021 7 14h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
               
   25 06/09/2021 2 18h Đánh giá năng lực PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng

Zoom

 
  • Ghi chú:

+ Môn học “Toán học rời rạc” chỉ dành cho các bạn thí sinh có bằng đại học thuộc các ngành gần phải học bổ sung kiến thức để phù hợp với các chuyên ngành đăng ký dự thi bậc thạc sĩ thuộc Khoa Công nghệ thông tin.

+ Các môn học khác là môn học để bổ trợ cho thí sinh tham dự kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2021. Cụ thể môn Tin học cơ sở dành cho các thí sinh dự thi các chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ Thông tin có cấu trúc đề thi bao gồm 3 môn: Lập trình nâng cao, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu.

+ Các môn học của các chuyên ngành khác sẽ được thông báo sau.

  • Đăng ký học:

+ Các thí sinh đăng ký học tại link sau: Link đăng ký học bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2021

+ Sau khi thí sinh đăng ký học, sẽ có mail xác nhận đăng ký học và trước mỗi buổi học Nhà trường sẽ gửi thông tin để truy cập vào lớp học cho thí sinh.

+ Học phí quy định:

STT Môn học Số

tín chỉ

Số buổi học Học phí/

buổi (đ)

Tổng tiền (đ)
1 Toán học rời rạc 04 06 200.000 1.200.000
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 03 06 200.000 1.200.000
3 Cơ sở dữ liệu 03 06 200.000 1.200.000
4 Lập trình nâng cao 03 06 200.000 1.200.000
6 Đánh giá năng lực   01 200.000 200.000

Lưu ý: học phí này có thể điều chỉnh theo số lượng thí sinh đăng ký học và Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đến các thí sinh.

  • Quy định: thí sinh đăng ký học theo môn học.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên phụ trách – Tạ Hồng Hạnh: 0977547263, email: hanhth@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan