LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019

 

TT Ngày Thứ Giờ học Giảng đường Môn học Giảng viên
       1 01/04/2019 2 18h00 208-GĐ3 Toán rời rạc TS. Tô Văn Khánh
       2 07/04/2019 CN 14h00 103-G2 Toán rời rạc TS. Tô Văn Khánh
       3 08/04/2019 2 18h00 208-GĐ3 Toán rời rạc TS. Tô Văn Khánh
       4 14/04/2019 CN 14h00 103-G2 Toán rời rạc TS. Tô Văn Khánh
       5 02/04/2019 3 18h00 208-GĐ3 Lập trình TS. Lê Nguyên Khôi
       6 03/04/2019 4 18h00 208-GĐ3 Lập trình TS. Lê Nguyên Khôi
       7 09/04/2019 3 18h00 208-GĐ3 Lập trình TS. Lê Nguyên Khôi
       8 10/04/2019 4 18h00 208-GĐ3 Lập trình TS. Lê Nguyên Khôi
       9 04/04/2019 5 18h00 208-GĐ3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Bùi Ngọc Thăng
   10 06/04/2019 7 14h00 301-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Bùi Ngọc Thăng
   11 11/04/2019 5 18h00 208-GĐ3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Bùi Ngọc Thăng
   12 13/04/2019 7 14h00 301-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Bùi Ngọc Thăng
   13 06/04/2019 7 8h00 301-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu
   14 07/04/2019 CN 8h00 103-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu
   15 13/04/2019 7 8h00 301-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu
   16 14/04/2019 CN 8h00 103-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu
   17 06/04/2019 7 8h00 303-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
   18 06/04/2019 7 14h00 303-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
 19 13/04/2019 7 8h00 303-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
 20 13/04/2019 7 14h00 303-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
 21 15/04/2018 2 18h00 208-GĐ3 Đánh giá năng lực TS. Trần Mạnh Cường


Ghi chú:

+ G2 – Nhà G2 của Trường Đại học Công nghệ

+ GĐ3 – Khu giảng đường 3 của Trường Đại học Công nghệ (Tòa nhà Detech, số 8A, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Cầu Giấy)

+ Môn học “Toán học rời rạc” chỉ dành cho các bạn thí sinh có bằng đại học thuộc các ngành gần phải học bổ sung kiến thức để phù hợp với các chuyên ngành đăng ký dự thi bậc thạc sĩ thuộc Khoa Công nghệ thông tin.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754 7865,  (04) 3754 7810

Emai: TuyensinhDHCN@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan