Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

    Nhà trường nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

      1. Đối tượng tham gia: Sinh viên và học viên cao học (sau đây gọi tắt là người học);

      2. Thời gian, địa điểm: 01 kỳ hoặc 1 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa Thu 2019);

      3. Chỉ tiêu: 02 người học toàn Đại học Quốc gia Hà Nội;

      4. Kinh phí tham gia chương trình: Người học được miễn phí trao đổi. Các chi phí vé máy bay, bảo hiểm, sinh hoạt phí, tài liệu học tập….người học tự chi trả.

5. Tiêu chí xét chọn:

      – Đáp ứng các yêu cầu của ĐHQGHN đối với người học đi học trao đổi và yêu cầu của trường đối tác;

     – Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên, đang trong thời hạn đào tạo chuẩn;

      – Đạt điểm trung bình chung tích luỹ đến thời điểm hiện tại từ 2.8 trở lên;

     – Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương đối với chương trình yêu cầu đào tạo bằng tiếng Anh và N2 tiếng Nhật đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật.

6. Hồ sơ đăng ký: 

– Mẫu số 01 – Cam kết tham dự sinh viên

– Đơn đăng ký (Mẫu số 01 – Application form- Out bound students);

      – Bảng điểm theo yêu cầu có xác nhận của đơn vị đào tạo;

      – Giấy khám sức khoẻ (theo mẫu của Đại học Kansai);

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– Bản photo hộ chiếu;

    – Thư đề cử người học có chữ ký của đơn vị đào tạo (theo mẫu của Đại học Kansai tại trang Web http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/ES/recommendation.pdf);

      – Học viên cao học khi đăng ký cần 01 bản kế hoạch nghiên cứu đính kèm;

      Toàn bộ hồ sơ trên được chuẩn bị theo 02 hình thức:

      + Hồ sơ giấy: Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai”. Hồ sơ không trả lại.

     + Hồ sơ điện tử: Người học scan toàn bộ hồ sơ trên, nếu được ĐHQGHN đề cử sẽ được thông báo, khi đó người học phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký trực tuyến theo quy định của đối tác tại trang Web https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/ace/.

  Để biết thêm thông tin về chương trình người học tham khảo tại website: http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/2019fall/applicationguideen.pdf (thông tin tổng quát về thủ tục thực hiện) và http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/2019fall/factsheet.pdf (thông tin tổng hợp về chương trình);

         Nhà trường thông báo để người học được biết, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 11h00, thứ Tư, ngày 10/04/2019.

Bài viết liên quan