Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin của Nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Trình

     Sáng ngày 29/06, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin của nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Trình (công tác tại Tổng công ty Dầu khí Việt Nam) với đề tài “Nghiên cứu một số mô hình học ontology và ứng dụng trong miền dầu khí”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Hà Quang Thụy, PGS.TSKH. Nguyễn Hùng Sơn.

       Tham dự lễ bảo vệ về phía Trường ĐHCN có PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo.

     Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ gồm PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa – Viện Công nghệ thông tin (ĐHQGHN), Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Hậu – Trường Đại học Công nghệ, Thư ký Hội đồng; Các phản biện gồm PGS.TS. Đoàn Văn Ban –  Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), PGS.TS. Bùi Thu Lâm – Học viện Kỹ thuật quân sự, PGS.TS. Nguyễn Hải Vinh – Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQGHN); Các ủy viên gồm PGS. TS. Nguyễn Long Giang – Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), PGS.TS. Nguyễn Trí Thành  – Trường Đại học Công nghệ.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin của nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Trình

     Tại lễ bảo vệ, NCS Vũ Ngọc Trình đã trình bày lý thuyết và kết quả nghiên cứu của luận án. Kết quả đạt được của luận án tập trung vào nội dung đề xuất 04 mô hình học ontology, gồm mô hình học ontology dựa trên độ đo Google, dựa trên các kho ngữ liệu sử dụng học máy maximum entropy và beam search, dựa trên học máy dự liệu dương và dữ liệu không gán nhãn, kết hợp các kỹ thuật trên để xây dựng ontology dầu khí Anh – Việt. Đồng thời, luận án đề xuất một mô hình thu nhận ý kiến chuyên gia miền vào quá trình xây dựng ontology miền dựa trên một khung hợp nhất niềm tin dựa trên tranh luận. Cuối cùng, luận án đề xuất một quy trình bảy bước xây dựng ontology dầu khí Anh – Việt tại VPI.

      Luận án đã công bố 04 bài báo, trong đó có 01 bài trên hội nghị quốc tế và 03 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế Scopus.

     Kết thúc buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS Vũ Ngọc Trình, Hội đồng đã kết luận: Luận án của NCS Vũ Ngọc Trình đã đáp ứng được các yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin. Đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Vũ Ngọc Trình.

    Buổi bảo vệ luận án kết thúc thành công và NCS Vũ Ngọc Trình đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình với sự chúc mừng của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

(UET-News)

Bài viết liên quan