Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Điệp

    Chiều ngày 28/06, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Điệp (công tác tại khoa Công nghệ thông tin, trường ĐHCN) với đề tài “Các phương pháp nhanh xây dựng cây bootstrap tiến hóa”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lê Sỹ Vinh và PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn.

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

     Tham dự lễ bảo vệ về phía Trường ĐHCN có PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo.

    Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ gồm PGS.TS. Lương Chi Mai – Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng; TS. Trần Quốc Long – Trường Đại học Công nghệ, Thư ký Hội đồng; Các phản biện gồm PGS.TS. Đỗ Phan Thuận –  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, TS. Vũ Thị Thơm – Khoa Y dược (ĐHQGHN), PGS.TS. Bùi Thu Lâm – Học viện Kỹ thuật quân sự; Các ủy viên gồm PGS. TS. Lê Đức Hậu – Trường Đại học Thủy lợi, TS. Phạm Quang Dũng  – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

    Tại lễ bảo vệ, NCS Hoàng Thị Điệp đã trình bày các nội dung nghiên cứu chính của luận án. Luận án nghiên cứu bài toán xây dựng cây bootstrap tiến hóa của tin sinh giúp tính toán độ hỗ trợ thống kê cho kết quả xây dựng cây tiến hóa; trong đó, tập trung vào phân tích theo tiêu chuẩn hợp lý nhất (ML) và tiêu chuẩn tiết kiệm nhất (MP). Với xây dựng cây bootstrap tiến hóa ML, luận án phân tích phương pháp bootstrap chuẩn và các phương pháp nhanh liên quan, từ đó nghiên cứu giải pháp hiệu quả về tốc độ và độ chuẩn xác bootstrap. Với xây dựng cây bootstrap tiến hóa MP, luận án phân tích bootstrap chuẩn và các kĩ thuật duyệt tìm cây MP để nghiên cứu phương án vừa tìm được cây có điểm MP tốt cho sắp hàng gốc vừa xây dựng tập cây bootstrap chuẩn xác hơn bootstrap MP chuẩn.

     NCS công bố 03 công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án, gồm: 02 công trình trên tạp chí quốc tế thuộc hệ thống SCI và 01 công trình tại Hội nghị quốc tế uy tín.

     Kết thúc buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Điệp, Hội đồng đã kết luận: Luận án của NCS Hoàng Thị Điệp đã đáp ứng được các yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Hoàng Thị Điệp.

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ hướng dẫn

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp

    Buổi bảo vệ luận án kết thúc thành công và NCS Hoàng Thị Điệp đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình với sự chúc mừng của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

 (UET-News)

Bài viết liên quan