Kiểm tra dữ liệu thu học phí trong học kỳ II năm học 2019-2020

    Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách các sinh viên đã đăng ký môn học (các hình thức học lần đầu, học lại, học cải thiện, học tự chọn tự do, bằng kép), trong học kỳ II năm học 2019-2020.

    Yêu cầu tất cả các sinh viên (hệ chuẩn/TT23/bằng kép) kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin các môn học đã đăng kí, trong file đính kèm, nếu thấy sai sót thì làm đơn gửi Phòng CTSV (P.104-E3) hoặc gửi email về hộp thư nthue153@vnu.edu.vn trước 11h00 ngày 05/05/2020.

    Nhà trường sẽ không giải quyết các sai sót của sinh viên sau thời hạn nói trên.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan