Kết quả học bổng Vừ A Dính, năm học 2018-2019

     Trường ĐH Công nghệ trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính, năm học 2018-2019.

      Đề nghị sinh viên có tên trong Danh sách SV nhận học bổng Vừ A Dính đến dự Lễ trao học bổng Vừ A Dính.

      Thời gian : 9 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2019 (Thứ Sáu) (Thời gian khai mạc: 10 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2019)

      Địa điểm : Phòng 901 – Tầng 9, Nhà Điều hành ĐHQGHN 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

      Trang phục học sinh, sinh viên: Lịch sự, gọn gàng, khuyến khích mặc trang phục truyền thống dân tộc. Đề nghị học sinh, sinh viên đến dự Lễ trao học bổng mang theo thẻ học sinh/sinh viên để làm thủ tục nhận học bổng.

Bài viết liên quan