Nghỉ các lớp học phần phục vụ kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học

     Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học chọn đội tuyển châu Á năm 2019, phòng Đào tạo trân trọng thông báo lịch nghỉ học các lớp học phần.

    Giảng viên bốtrí lịch dạy bù vào tuần học dự phòng hoặc liên hệ với phòng Đào tạo (chuyên viên Nguyễn Ngọc Dũng; ĐT: (024) 3.7547810) để sắp xếp lịch dạy bù phù hợp.

     Phòng Đào tạo trân trọng thông báo và mong nhận được sự thông cảm từ phía các Thầy/Cô và các bạn sinh viên ./.

Bài viết liên quan