Kết quả học bổng Toshiba 2019-2020

     Ngày 09/10/2019, trường ĐH Công nghệ nhận được thông báo từ ĐHQGHN về Danh sách HVCH/NCS nhận Học bổng Toshiba năm học 2018-2019 (HB Toshiba). Xin chúc mừng các HVCH/NCS, có tên trong danh sách, đã đại diện cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ vinh dự nhận học bổng nói trên với trị giá 150 Yên Nhật/năm.

     Chương trình học bổng Toshiba sẽ triển khai thành 2 đợt:

      Đợt 1 (sáng 29/10): Lễ trao học bổng

      Đợt 2: dự kiến tháng 3/2020: HV và NCS báo cáo khoa học (Sẽ có CV thông báo và hướng dẫn sau)

      ĐHQGHN sẽ gửi Công văn và thông tin về việc tổ chức Lễ trao học bổng Toshiba đợt 1 trước ngày 20/10/2019.

      Trân trọng!

Bài viết liên quan