Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2017

       Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới các Ban Chủ nhiệm Khoa và học viên cao học (HVCH) các Khóa “Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2017” nhằm cụ thể hóa công tác tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ theo đợt trong năm 2017. Đề nghị các Ban chủ nhiệm Khoa thông báo kế hoạch này đến các học viên cao học của đơn vị mình:

1. Lịch tổ chức bảo vệ luận văn các mốc thời gian như sau:

Thời gian

Công việc

21/9/2017 – 01/10/2017 Học viên đăng kí bảo vệ luận văn đợt tháng 11 và nộp hồ sơ bảo vệ luận văn đợt tháng 11 cho Khoa
09/10/2017 – 15/10/2017 Các Khoa gửi danh sách học viên, hồ sơ và đề xuất các Hội đồng chấm luận văn cho PĐT
30/10/2017 – 05/11/2017 PĐT ra các QĐ thành lập Hội đồng chấm luận văn
20/11/2016 – 26/11/2017 Các Khoa tổ chức bảo vệ luận văn đợt tháng 11
27/11/2017 -03/12/2017 Học viên nộp hồ sơ sau bảo vệ luận văn cho Khoa
04/12/2017 – 10/12/2017 Các Khoa chuyển hồ sơ sau bảo vệ luận văn cho PĐT
11/12/2017 – 17/12/2017 Xét tốt nghiệp cho học viên bảo vệ đợt tháng 11

2. Quy trình thực hiện:

       –    Căn cứ vào kết quả học tập và tiến độ thực hiện luận văn của bản thân, HV tự đăng ký kế hoạch bảo vệ luận văn với Khoa.

       –  Các Khoa tập hợp danh sách, thẩm định luận văn của các HV đã đăng ký ở trên. Những HV đạt yêu cầu sẽ nộp hồ sơ xin bảo vệ luận văn (theo các mẫu có tại địa chỉ website https://uet.vnu.edu.vn/cac-mau-van-ban-phuc-vu-bao-ve-luan-van-thac-si/;riêng mẫu Thông tin luận văn (Tiếng Việt, Tiếng Anh), HV phải nộp cả bản mềm và bản cứng cho Khoa.

  • Các Khoa báo cáo Ban Giám hiệu (qua phòng Đào tạo) danh sách những học viên đạt yêu cầu bảo vệ luận văn của từng đợt, phân công Danh sách Hội đồng chấm luận văn, đĩa CD chứa toàn bộ File Thông tin luận văn (Tiếng Việt, Tiếng Anh) và kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn cho từng học viên tương ứng. Đối với các cán bộ ngoài trường được mời tham gia Hội đồng chấm cần phải có Lý lịch khoa học kèm theo (bản cứng, có xác nhận của cơ quan công tác).
  • Phòng ĐT hoàn thiện mọi thủ tục và trình Ban Giám hiệu hồ sơ đề nghị ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn của từng học viên đạt yêu cầu (trên cơ sở đề nghị của các Khoa) và chuyển các Quyết định trên cho Khoa để Khoa tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn. Nhà trường chỉ ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ khi học viên đã hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ liên quan như đã thông báo.
  • Các Khoa chuyển luận văn và Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn tới từng cán bộ trong Hội đồng trước ngày bảo vệ tối thiểu 7 ngày. Hội đồng chỉ họp để chấm luận văn thạc sĩ của học viên khi Khoa đã nhận được đủ các bản nhận xét phản biện (bản cứng, có xác nhận của cơ quan công tác) của các thành viên Hội đồng.
  • Học viên hoàn thiện hồ sơ sau bảo vệ theo yêu cầu và nộp cho Khoa, hồ sơ này được chuyển cho phòng ĐT để xét tốt nghiệp. Phòng ĐT chỉ nhận những hồ sơ có đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin được yêu cầu trong các mẫu văn bản. Trường hợp luận văn phải sửa chữa theo Quyết nghị hoặc Kết luận của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, học viên phải sửa chữa, hoàn thiện luận văn theo các kết luận và phải có xác nhận của các thành viên Hội đồng liên quan, biên bản này không được đóng kèm vào quyển luận văn.
  • Sau mỗi đợt, các Khoa báo cáo Ban Giám hiệu bằng văn bản (qua phòng Đào tạo) tình hình thực tế tổ chức bảo vệ theo đợt của đơn vị mình.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan