Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ

     Từ ngày 12/9 đến hết tháng 9/2017, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ tiến hành Đại hội. Đại hội chi bộ có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, bầu Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ của nhiệm kỳ mới có đủ năng lực để lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

      Cổng thông tin điện tử Trường ĐHCN trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ tiến hành Đại hội:

 PGS.TS. Chử Đức Trình – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (thứ hai ,bên phải ảnh) chúc mừng Đại hội chi bộ Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa nhiệm kỳ 2017-2020 diễn ra vào ngày 12/09/2017PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng tái đắc cử chức vụ Bí thư và PGS.TS. Đặng Thế Ba tái đắc cử  chức vụ Phó Bí thư chi bộ Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa nhiệm kỳ 2017-2020

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn –  Bí thư Đảng ủy (đứng thứ ba, bên trái ảnh) và PGS.TS. Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng Nhà trường (đứng thứ hai, bên phải ảnh) tham dự và chúc mừng Đại hội chi bộ Hiệu bộ 2 diễn ra vào ngày 13/09/2017

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn (ngoài cùng bên trái ảnh) chúc mừng PGS.TS. Chử Đức Trình được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ và PGS.TS. Nguyễn Phương Thái giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ Hiệu bộ 2

 Đại hội chi bộ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2020 diễn ra vào ngày 18/09/2017

PGS.TS Phạm Bảo Sơn (thứ hai bên trái ảnh) – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường tham dự và chúc mừng  PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng tái đắc cử chức vụ Bí thư, PGS.TS. Trương Ninh Thuận giữ tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư và TS. Bùi Quang Hưng được bầu giữ chức vụ Chi ủy viên chi bộ Công nghệ thông tin

Đại hội chi bộ Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano nhiệm kỳ 2017-2020 diễn ra vào ngày 18/9/2017

ThS. Phạm Duy Hưng (đứng thứ hai, bên phải ảnh) tới dự và chúc mừng PGS.TS. Phạm Đức Thắng tái đắc cử chức vụ Bí thư, PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam tái đắc cử  chức vụ Phó Bí thư và PGS.TS. Hoàng Nam Nhật giữ chức Chi ủy viên chi bộ Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội chi bộ Điện tử viễn thông diễn ra vào ngày 20/09/2017

TS. Nguyễn Anh Thái (đứng thứ hai bên phải ảnh) tới dự và chúc mừng TS. Đinh Triều Dương được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, PGS.TS. Trần Đức Tân được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân giữ chức vụ Chi ủy viên chi bộ Điện tử viễn thông nhiệm kỳ 2017-2020

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan