Hội đồng Trường

   Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận theo Quyết định số 372/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN.

   DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2027

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh trong Hội đồng
1 GS.TSKH Nguyễn Đình Đức Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ xây dựng – giao thông Chủ tịch
2 GS.TS. Chử Đức Trình Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCN  Phó Chủ tịch
3 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN Thành viên
4 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN Thành viên
5 TS. Nguyễn Anh Thái Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN Thành viên
6 ThS. Phan Hoàng Anh Sinh viên, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Trường ĐHCN Thành viên
7 TS. Đinh Triều Dương Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Khoa Điện tử  – Viễn thông, Trường ĐHCN Thành viên
8 TS. Trần Quốc Long Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh, Trường ĐHCN

Thành viên

9 PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Trường ĐHCN Thư ký
10 TS. Bùi Ngọc Thăng Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Công nghệ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐHCN Thành viên
11 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường ĐHCN Thành viên
12 ThS. Lê Thị Phương Thoa Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trường ĐHCN Thành viên
13 TS. Bùi Đình Tú Phó Chủ nhiệm, phụ trách Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường ĐHCN Thành viên
14 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHCN Thành viên
15 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ Giảng viên cao cấp, Khoa Điện tử viễn thông, Trường ĐHCN Thành viên
16 PGS.TS. Bùi Thế Duy Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  Thành viên
17 TS. Hà Minh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO Thành viên
18 Ông Trần Hữu Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông VNPT Technology Thành viên
19 Đại tá Tào Đức Thắng Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Thành viên

Bài viết liên quan