Hội đồng Trường

   Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận theo Quyết định số 372/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN.

   DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2027

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị
1 PGS.TS Phạm Bảo Sơn Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
2 PGS.TS Nguyễn Việt Hà Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCN
3 PGS.TS Trịnh Anh Vũ Chủ tịch Công đoàn, Trường ĐHCN
4 ThS. Phan Hoàng Anh Sinh viên, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Trường ĐHCN
5 GS.TS Chử Đức Trình Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN 
6 TS. Nguyễn Anh Thái Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN
7 TS. Đinh Triều Dương Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Khoa Điện tử  – Viễn thông, Trường ĐHCN
8 TS. Trần Quốc Long Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh, Trường ĐHCN
9 PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Trường ĐHCN
10 TS. Bùi Ngọc Thăng Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐHCN
11 PGS. TS Phạm Mạnh Thắng Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường ĐHCN
12 ThS. Lê Thị Phương Thoa Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHCN
13 PGS. TS Lê Sỹ Vinh Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHCN
14 TS. Bùi Đình Tú Phó Chủ nhiệm, phụ trách Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường ĐHCN
15 PGS. TS Bùi Thế Duy Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
16 GS. TS Nguyễn Hữu Đức Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN
17 TS. Hà Minh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO
18 Ông Trần Hữu Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông VNPT Technology
19  Đại tá Tào Đức Thắng Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel

 

Bài viết liên quan