Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên và học viên cao học tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh

    Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nhận được thông báo của ĐHQGHN về học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên và học viên cao học từ ĐHQGHN đến học tập bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh (Beijing Institute of Technology – BIT).
    Nội dung chi tiết trong các văn bản: 
   Trân trọng thông báo!  

Bài viết liên quan