Hoàn thành việc nộp hồ sơ MGHP, HTCPHT, TCXH trong năm học 2021-2022

    Trong năm học 2021-2022, vì lí do giãn cách xã hội, sinh viên học online, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, trường ĐHCN đã ban hành các thông báo cho phép sinh viên nộp hồ sơ hưởng chế độ Miễn/giảm học phí (MGHP), Hỗ trợ chi phí học tập (HTCPHT), Trợ cấp xã hội (TXCH) theo hình thức online (gửi email bản pdf), theo đó, sinh viên cần phải nộp hồ sơ bản gốc (bản dùng để scan gửi online) tại phòng CTSV (104 E3) ngay sau khi trở lại học tập trực tiếp.
    Tuy nhiên, tính tới ngày 12/8/2022, vẫn còn các sinh viên có tên trong các danh sách sau chưa hoàn thành việc nộp hồ sơ bản gốc.
     Đề nghị các sinh viên có tên trong các danh sách nói trên khẩn trương hoàn thành việc nộp hồ sơ. Thời hạn cuối là thứ Hai, ngày 22/8/2022. 
     Sinh viên không hoàn thành việc nộp hồ sơ sẽ không được xét hưởng chế độ ở học kì tiếp theo, đồng thời sẽ bị xem xét lại chế độ được hưởng ở năm học 2021-2022 và bị trừ vào điểm đánh giá kết quả rèn luyện.
      Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan