Hỗ trợ kinh phí cho sinh viên gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

    Nhằm chia sẻ những khó khăn với các sinh viên mà gia đình bị ảnh hưởng kinh tế do đại dịch COVID-19, Trường Đại học Công nghệ triển khai gói hỗ trợ kinh phí dành cho các sinh viên gặp khó khăn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ

     1.1. Sinh viên có bố/mẹ là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc bố mẹ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải nghỉ không hưởng lương từ 01 tháng trở lên;

     1.2. Sinh viên có bố/mẹ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, gia đình có thu nhập dưới mức cận nghèo.

2. Mức kinh phí hỗ trợ

     Nhà trường dự kiến dành kinh phí 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) để hỗ trợ cho các sinh viên thuộc diện trên. Căn cứ vào số lượng hồ sơ sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ thực tế, Nhà trường sẽ phân chia định mức hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng sinh viên thuộc diện được hỗ trợ trong mục 1.

3. Hồ sơ hưởng hỗ trợ

     Sinh viên thuộc diện được nhận kinh phí hỗ trợ, có nguyện vọng nhận hỗ trợ thì hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và gửi về Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 16h00, thứ Hai, ngày 25/05/2020, cụ thể:

    + Đối tượng 1.1: Làm đơn theo Mẫu 1 và gửi kèm các hồ sơ minh chứng theo yêu cầu trong đơn;

    + Đối tượng 1.2: Làm đơn theo Mẫu 2.

   Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan