Danh sách sinh viên nhận học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2022-2023

   Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;  Căn cứ Thông báo của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc về kết quả học bổng ADF năm học 2022-2023; Theo đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên.
    Giám đốc ĐHQGHN quyết định trao 57 suất học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc, gồm 18 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2.000 đô la Mỹ (được quy đổi bằng Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện hành) cho 18 sinh viên thủ khoa tuyển sinh đại học các khóa QH. 2019, 2020 đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và 39 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000 USD cho sinh viên khóa QH.2021 đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và sinh viên khóa QH.2022 có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 (Danh sách).
    Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan