Đăng ký miễn thi hoặc cộng điểm cho sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic, kỳ thi quốc tế

        Trong học kỳ I năm học 2022-2023, sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic, các cuộc thi Quốc tế nếu có nguyện vọng muốn miễn thi hoặc cộng điểm cho các môn học tương ứng (bảng dưới), đề nghị sinh viên đăng ký tại link trước ngày 25/12/2022. Cụ thể như sau:

  1. Sinh viên tham dự các kỳ thi (như dưới bảng) sẽ được 10 điểm nếu đạt giải Nhất và Nhì, 9 điểm nếu đạt giải Ba và Khuyến khích, tham gia nhưng không đạt giải cộng 1 điểm.
  2. Các cuộc thi Quốc tế về Công nghệ Thông tin khác sinh viên đăng ký theo nguyện vọng, Viện sẽ xem xét.
STT Kỳ thi Nội dung thi Cộng điểm/Miễn thi
1 Olympic Toán học Đại số MAT1093 – Đại số
Giải tích MAT1094 – Giải tích 1
2 Olympic Tin học Siêu cúp INT1008 – Nhập môn lập trình
Chuyên tin
ACM/ICPC

Bài viết liên quan