Danh sách sinh viên được nhận học bổng Agribank, năm học 2022-2023

   Thực hiện thông báo về việc tài trợ học bổng cho giáo dục trong năm học 2022-2023 của Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp cà phát triển nông thôn Từ Liêm (viết tắt là Agribankgọi tắt là học bổng Agribank). Căn cứ kết quả họp ngày 10/01/2023 của Hội đồng thi đua – khen thưởng và kỷ luật sinh viênTrường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn và đề nghị các sinh viên, có tên trong Danh sách kèm theo được xét nhận học bổng nói trên.

    Trân trọng thông báo. 

Bài viết liên quan