Danh sách đề nghị cấm thi/cấm bảo vệ tiến độ trong HKI năm học 2021-2022

   Ngày 11/11/2021, trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKI năm học 2021-2022. https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2021-2022-cua-svhvchncs/

   Ngày 25/11/2021 và ngày 09/12/2021, Nhà trường có ban hành các QĐ điều chỉnh mức thu của một số người học.

   Tính đến 09h00 ngày 17/12/2021, vẫn còn các người học chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí, đề nghị cấm thi/cấm bảo vệ tiến độ trong HKI năm học 2021-2022.

– DS cập nhật 09h ngày 17.12_đề nghị cấm thi,BT tiến độ_NCS

– DS cập nhật 09h ngày 17.12_đề nghị cấm thi,BT tiến độ_HVCH

– DS cập nhật 09h ngày 17.12_đề nghị cấm thi_SV ct chuẩn

– DS cập nhật 09h ngày 17.12_đề nghị cấm thi_SV ct TT23

  Đề nghị người học chưa nộp học phí thực hiện theo đúng yêu cầu ở đường link nói trên. 

   Trân trọng!

Bài viết liên quan