Đăng ký nhận học bổng Vingroup năm học 2017-2018

     Ngày 06/11/2017, trường đại học Công nghệ nhận được công văn số 4218/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 27/10/2017, của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về “chương trình học bổng Vingroup năm học 2017-2018”.

Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng: Gồm 08 hồ sơ cho sinh viên xuất sắc, 02 hồ sơ cho sinh viên nghiên cứu khoa học.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 10.000.000/SV/năm học.

3. Tiêu chí xét chọn:

Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc khóa QH-2014, 2015, 2016, thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:

     + Năm học 2016-2017 có kết quả học tập loại xuất sắc và chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương).

      + Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường và có kết quả học tập năm 2016-2017 đạt từ loại khá trở lên.

       Ưu tiên các sinh viên thuộc các nhóm ngành ở phụ lục đính kèm của công văn 4218/ĐHQGHN-CTHSSV và các sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bảng điểm học tập năm học 2016-2017, có xác nhận của đơn vị  đào tạo;

– Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu ở công văn 4218.cthssv);

– Bản công chứng chứng minh thư nhân dân;  

– Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (khoảng 1-2 trang A4);

      – Bản photo các chứng nhận về: thành tích nghiên cứu khoa học hoặc chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng …(nếu có).

      Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Vingroup năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

      Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất đến 16 giờ ngày 14/11/2017.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan