Đăng ký nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018

       Ngày 28/08/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của ĐHQGHN, số 3299 /ĐHQGHN-CTHSSV, thông báo về “chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
        – Là sinh viên đại học hệ chính quy.
        – Năm học 2016 – 2017 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
          + Đối với sinh viên năm thứ 4: Đáp ứng yêu cầu trên và đã từng được nhận học bổng Posco trong thời gian học đại học.
          + Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
      – Ưu tiên sinh viên đã được nhận học bổng này năm học trước, nếu vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình học bổng.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: 02 (01 nam, 01 nữ).
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
        – Bảng điểm năm học 2016 – 2017 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. (Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017).
         – Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Anh Mau_Posco (1)  và tiếng Việt Mau Gioi thieu ve SV nhan HB (4) (1) );
          – Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng, có độ dài không quá 2 trang A4;
          – Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4.
        Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Posco năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
      Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất đến trước 16h00, thứ Sáu ngày 08/9/2017
       Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan