Đăng ký nhận học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2017-2018

     Ngày 17/08/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3204/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
 
  1. Chỉ tiêu học bổng: 01 (cho sinh viên năm thứ nhất).
       2. Trị giá mỗi suất học bổng: Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên. Sinh viên có thể được nhận học bổng liên tiếp trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.
 3. Tiêu chí xét chọn:
       – Sinh viên năm thứ nhất (QH-2017) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và có hoàn cảnh khó khăn.
 4.  Hồ sơ đăng ký học bổng
– Lý lịch sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu của Quỹ học bổng);
– Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu của Quỹ học bổng);
– Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017;
– Bản photo chứng minh thư nhân dân;
– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;
      – Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Kumho Asiana, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
      Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất đến 15 giờ ngày 06/9/2017.
Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan