Đăng ký nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2017-2018

       Ngày 06/9/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3388/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Là sinh viên đại học hệ chính quy;

– Năm học 2016-2017 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

       – Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội,
hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên /năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: Gồm 04 suất.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:

        – Bảng điểm năm học 2016-2017 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017;

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (2017_9_6_Mau Gioi thieu ve SV nhan HB);

       – Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt, có độ dài không quá 02 trang A4; khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

     – Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ);

      – Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).

      Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

      Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất là 11h30 thứ Tư ngày 20/9/2017.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan