Điều chỉnh giảng đường phục vụ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

             Để đảm bảo cơ sở vật chất tạitầng 3 nhà G2 phục vụ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo các lớp có lịch học tại tầng 3 nhà G2 vào thứ Bảy, ngày 9/9/2017 sẽ điều chỉnh sang địa điểm học khác, cụ thể như sau:

Thời gian Giảng đường đã thông báo Giảng đường điều chỉnh
Ngày thứ 7 (09/09/2017) 304-G2 207-E4
303-G2 313-GĐ2
308-G2 304-GĐ2
314-G2 307-GĐ2
301-G2 312-GĐ2
PM 307-G2 PM 207-G2
PM 313-G2 PM 208-G2
PM 305-G2 PM 405-E3

                        Rất mong nhận được sự thông cảm của các Thầy/Cô và các bạn sinh viên!

Bài viết liên quan