Đăng ký nhận học bổng CONINCO năm học 2017-2018

    Ngày 25/10/2017, Quỹ học bổng CONINCO thông báo Chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ học bổng CONINCO, năm học 2017-2018, cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông, Trường Đại học công nghệ, chi tiết như sau:

1. Chỉ tiêu: 02 suất/năm học

2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Là sinh viên hệ chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông, trường Đại học Công nghệ.

– Đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

– Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có đóng góp cho hoạt động xã hội, đoàn thể.

– Chưa được nhận/được đề xuất bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2017-2018.

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/sinh viên/năm học.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (Mẫu giới thiệu về SV nhận học bổng CONICO);

– Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

      – Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng …(nếu có).

     Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng CONINCO năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất đến 16h00, thứ Tư ngày 15/11/2017

Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan