Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP

       Phòng CTSV gửi thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP, thời gian nộp hồ sơ là 11h ngày 14/7/2017.
 
       Xem nội dung chi tiết tại đây 2112_dt

Bài viết liên quan