Chương trình học bổng K – T năm học 2023-2024

Ngày 20/2/2024, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 478/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về chương trình học bổng K – T năm học 2023-2024. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2022-2023. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023;

– Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

– Chưa từng nhận hoặc không đang trong thời gian đề xuất nhận học bổng khác trong năm học 2023-2024.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 04 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

– Bảng điểm năm học 2022-2023 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; Đối với sinh viên năm thứ nhất: Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2023;

– Minh chứng về hoàn cảnh khó khăn, tinh thần vượt khó;

– Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng K – T và chương trình học bổng K – T (đánh máy, có độ dài khoảng 01 – 02 trang A4);

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 01 – 02 trang A4);

– Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học… (trong 01 năm trở lại đây, nếu có).

Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện.

5. Cách thức và thời hạn nộp hồ đăng ký

Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3), trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp hồ sơ bản mềm dưới dạng 01 file pdf (gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên) và điền thông tin vào file excel (theo mẫu) rồi gửi về địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn. Hồ sơ được tính là hợp lệ khi sinh viên hoàn thành cả việc nộp hồ sơ gốc, hồ sơ bản scan và kê khai thông tin.

Thời hạn cuối để đăng kí nhận email và hồ sơ là  09h30 ngày 13/03/2024. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan