Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019-2020

     Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 1770/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 06/06/2019 thông báo về chương trình “Giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

     1. Thời gian tham dự: 04-05 ngày (dự kiến tháng 08/2019 hoặc tháng 10/2019);

     2. Chỉ tiêu: 01 sinh viên trường Đại học Công nghệ.

     3. Kinh phí tham gia chương trình: Do tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản tài trợ.

4. Điều kiện tham gia chương trình:

– Sinh viên hệ chính quy, khóa QH-2016, QH-2017;

       – Học kỳ 1 năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

– Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh;

       – Có quan tâm và hiểu biết về Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;

– Có ý thức tham gia và tổ chức chương trình;

– Có sức khỏe và đạo đức tốt;

– Có đủ điều kiện làm visa.   

5. Hồ sơ đăng ký:

       – Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho chương trình;

       – Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

      – Bài viết tìm hiểu về Tổ chức Shinnyoen – Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

      – Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

– Thư giới thiệu của giảng viên;

– Bản photo hộ chiếu;

– Bản photo thẻ sinh viên;

      – Bản photo chứng nhận thành tích học tập, chứng chỉ tiếng Nhật hoặc tiếng Anh; hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

       Hồ sơ cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển sinh viên tham gia chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản, năm học 2019-2020”. Hồ sơ không trả lại.

         Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Sinh viên có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 12h00, thứ Năm, ngày 20/06/2019.

Bài viết liên quan