Th3
06

Danh mục nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020

     Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) công bố Danh mục các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ được Nhà trường triển khai và thực hiện nghiên cứu trong năm 2020. Danh mục này bao gồm các đề tài, nhiệm vụ như sau:   Mã số/ Tên đề tài Tên chủ trì […]

Bởi Tuyết Nga | Đề tài, nhiệm vụ KHCN
Chi tiết
Th3
06

Danh mục nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

     Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) công bố Danh mục các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ được Nhà trường triển khai và thực hiện nghiên cứu trong năm 2018. Danh mục này bao gồm các đề tài, nhiệm vụ như sau: STT Mã số/ Tên đề tài Tên chủ trì […]

Bởi Tuyết Nga | Đề tài, nhiệm vụ KHCN
Chi tiết