Th3
11

10 ứng viên của Trường Đại học Công nghệ được cấp học bổng của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh xuất sắc

   Ngày 9/3/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 565/QĐ-ĐHQGHN phê duyệt danh sách ứng viên được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.   Theo đó, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) có 05 nghiên cứu sinh […]

Chi tiết
Th11
05

Tổng hợp các quy định và hướng dẫn

1. Các văn bản định hướng, chiến lược Chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2035 Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà […]

Chi tiết
Th11
05

Danh mục nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học các năm

Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015

Chi tiết