Th8
15

Đăng ký tham gia chương trình học bổng Annex, HKI, năm học 2019-2020

      Ngày 14/8/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn gửi các đơn vị, thông báo về chương trình học bổng Annex, học kỳ I, năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết về học bổng đối với sinh viên trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và tiêu […]

Chi tiết
Th8
14

Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2019-2020

     Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường “Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2019-2020”. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy của đơn vị mình và cán bộ mời giảng. 1. […]

Chi tiết
Th8
12

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Đức Hồng

      Tên đề tài luận án: Phát triển các mô hình dựa trên mạng nơ-ron cho phân tích quan điểm theo khía cạnh 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đức Hồng                 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 29/10/1980              […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th8
05

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka Nhật Bản năm học 2019-2020

     Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 2315/ĐHQGHN-ĐT, ngày 29/07/2019 về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 học kỳ (bắt đầu từ tháng 03/2020); […]

Chi tiết
Th7
29

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2019-2020

    Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên/học viên cao học; 2. Thời gian tham gia: […]

Chi tiết
Th7
29

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản

     Ngày 22/07/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2251/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:       1. Thời gian diễn ra chương trình: […]

Chi tiết
Th7
16

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Chu Thị Minh Huệ

       Tên đề tài luận án: Kiểm thử dựa trên mô hình với cách tiếp cận mô hình hóa chuyên biệt miền.        1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Chu Thị Minh Huệ              2. Giới tính: Nữ        3. Ngày sinh: 14/11/1982    […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th7
04

Đăng ký nhận học bổng Vallet 2019

     Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) sẽ tổ chức trao học bổng Vallet năm 2019 cho những sinh viên và học viên sau đại học (viết tắt là SV/HVCH/NCS) xuất sắc năm 2017 của các Trường đại học/Viện nghiên cứu Khoa học tự nhiên và Y học tại […]

Chi tiết