Th11
13

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Đào

Tên đề tài luận án: Các kỹ thuật sinh dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên mô hình Họ và tên:   Vũ Thị Đào                                                    Giới tính:    Nữ Ngày sinh:  01/05/1982                                                    Nơi sinh:     Thái Bình Quyết định công nhận NCS số 3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đơn vị đào […]

Chi tiết
Th11
10

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử của Nghiên cứu sinh Đoàn Hữu Chức

    Sáng ngày 09/11, tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử của nghiên cứu sinh Đoàn Hữu Chức (công tác tại Trường Đại học dân lập Hải Phòng) với đề tài “Nghiên […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ . Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th11
08

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Vân

    Sáng ngày 07/11, tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Vân (công tác tại Khoa Điện tử viễn thông, Trường ĐHCN) với đề tài […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ . Tin Đào Tạo . Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th11
03

Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2017-2018 (đợt 2)

      Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2017-2018” (đợt 2). Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh […]

Chi tiết
Th11
03

Lịch thi chính thức học kỳ I năm học 2017-2018 bậc sau đại học (đợt 1)

      Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HK1 năm học 2017- 2018 bậc sau đại học (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.       Nếu giảng viên có đề nghị thay […]

Chi tiết
Th10
23

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ngân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cải tiến phân lớp đa nhãn và ứng dụng 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ngân                             2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 18/07/1983                  […]

Chi tiết
Th10
23

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Chí Luận

Tên đề tài luận án: Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Chí Luận                               2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 08/03/1980          […]

Chi tiết
Th10
23

Thông báo bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thanh Vân

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 29/04/1979, tại Nam Định.       Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nâng cao hiệu […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết