Th9
12

Về việc kiểm tra dữ liệu học phí, học kỳ I, năm học 2018-2019

     Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách dự kiến thu học phí trong học kỳ I, năm học 2018-2019 (bao gồm cả học phí trong thời gian đào tạo chuẩn và học phí trong thời gian đào tạo kéo dài). Đề nghị tất cả các Học viên cao học/Nghiên cứu sinh: […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình diễn đàn văn hoá thanh niên ASEAN lần thứ 16 và ASEAN +3 lần thứ 6

     Ngày 07/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2909/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Cử sinh viên dự diễn đàn văn hoá thanh niên ASEAN lần thứ 16 và ASEAN +3 lần thứ 6”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau (đính kèm): 1. Thời gian diễn […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia kỳ II năm học 2018-2019

     Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2903/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia trong học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian tham dự: học kỳ II, năm học 2018-2019 […]

Chi tiết
Th9
12

Khoá học nâng cao về ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản mùa đông năm 2018 của Đại học Kansai, Nhật Bản

      Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2902/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Khoá học nâng cao ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản mùa đông năm 2018”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: – Chương trình […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình trao đổi sinh viên của UMAP

     Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2901/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên của UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian tham dự: học […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

    Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2900/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:ư 1. Thời gian tham dự: 01 năm học; […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản

    Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2899/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản học kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 […]

Chi tiết
Th9
12

Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ PonyChung tài trợ đợt tháng 3 năm 2019

     Ngày 06/09/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2894/ĐHQGHN-CT&HSSV thông báo về chương trình “Chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung (PCF) tài trợ đợt tháng 03 năm 2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. […]

Chi tiết
Trang 10 của 15« First page...89101112...Trang cuối »