Th6
01

Học phí của NCS K20, 21 và HVCH K22 trong học kỳ II năm học 2017-2018

        Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách dự kiến thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018, trong thời gian đào tạo kéo dài.       Đề nghị các nghiên cứu sinh và học viên cao học xem HKII HP qua han HVCH K22; HKII HP qua han […]

Chi tiết
Th5
17

Danh sách SV/HVCH/NCS còn nợ học phí (tính đến hết ngày 17/5/2018)

       Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo danh sách SV/HVCH/NCS còn nợ học phí (tính đến hết ngày 17/5/2018) bị đưa vào danh sách đề nghị cấm thi/cấm bảo vệ tiến độ trong học kì II, năm học 2017-2018. SV/HVCH/NCS nào thắc mắc đề nghị đến phòng CTSV (104 E3). DS […]

Chi tiết
Th5
11

Nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018, học phí ngoài giờ và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

   Nhà trường đã có thông báo về thời hạn thu học phí học phí niên chế; học phí học ngoài giờ của học viên cao học và nghiên cứu sinh (HVCH/NCS) các khoá K22, K23 và K24; học phí trong thời gian đào tạo kéo dài của các nghiên cứu sinh khóa K20, K21 […]

Chi tiết
Th5
10

Lấy ý kiến phản hồi của học viên về học phần

      Thực hiện hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ đề nghị toàn thể học viên thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi của học viên về học phần của giảng viên (gọi tắt là Khảo sát Đánh giá học phần hệ sau đại […]

Chi tiết
Th5
03

Chương trình học bổng TBU Scholarship 2018-2019

Học bổng thạc sĩ – tiến sĩ tại trường Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc (www.utb.cz <http://www.utb.cz/>). Bậc học: Thạc sĩ (2 năm), Tiến sĩ (4 năm) Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 1. Ngành đào tạo: Xem tên chuyên ngành cụ […]

Chi tiết
Th5
02

Lịch thi chính thức HK II năm học 2017 – 2018 bậc sau đại học

      Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lich thi chinh thức_HKII 17-18 bậc SĐH để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng. Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan: 1. Đối với […]

Chi tiết
Th4
13

Lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2017-2018 bậc sau đại học

     Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 – 2018 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.      Nếu giảng viên có đề nghị thay đổi […]

Chi tiết
Th3
05

Đăng ký tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2018

     Ngày 26/02/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 653/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho Sinh viên/HVCH/NCS Trường Đại học Công […]

Chi tiết
Trang 10 của 13« First page...89101112...Trang cuối »