Th4
18

Thu học phí học lại, học tự chọn tự do của Học viên cao học trong học kì I, năm học 2022-2023

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;    Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th4
14

Hoàn trả kinh phí cho người học đã tốt nghiệp, đã thôi học, đang ngừng học

    Căn cứ Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ và Công văn số 1010 ngày 22/3/2023 của ĐHQGHN về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, Nhà trường thực hiện điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 và hoàn trả học […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th4
14

Quy định, định mức học phí đào tạo sau đại học trong thời gian kéo dài

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;    Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th4
13

Nộp học phí học kỳ II năm học 2022-2023 và các khoản nợ (nếu có) của HVCH/NCS

   Trong học kỳ II năm học 2022-2023, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của các Nghiên cứu sinh/Học viên cao học (sau đây gọi chung là người học).   Ngoài học phí học kỳ II năm học 2022-2023 (bao gồm học phí niên chế và học phí học […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th4
12

Điều chỉnh định mức học phí đào tạo sau đại học năm học 2022-2023

    Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;     Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th4
10

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

     Ngày 06/04/2023 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo số 1203/ĐT-ĐHQGHN về chương trình “Trao đổi sinh viên kỳ mùa Thu năm 2023 tại trường Đại học Kansai, Nhật Bản”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th4
07

Lịch thi chính thức HK II, năm học 2022-2023 bậc Sau đại học

   Bộ phận Khảo thí, Trung tâm đảm bảo chất lượng trân trọng gửi đến các Đơn vị, các Thầy/Cô và toàn thể các bạn Học viên/Nghiên cứu sinh “Lịch thi chính thức học kỳ II, năm học 2022-2023 bậc Sau đại học” (đính kèm). Kính đề nghị các Thủ trưởng đơn vị chuyển thông […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th4
07

Tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Hạnh Phúc

Tên đề tài luận án: Một số phương pháp đảm bảo chất lượng hệ thống phần mềm trên nền Web Họ và tên:   Nguyễn Hạnh Phúc                                      Giới tính: Nam Ngày sinh:  24/05/1978                                                    Nơi sinh:  Hải Phòng       Quyết định công nhận NCS số 1006/QĐ-CTSV ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết