Th5
09

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (phiên bản 2018 dành cho khóa QH-2018 trở đi)

     Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung Chương trình nhằm trình đào tạo các tiến sĩ ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử- Viễn thông với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, […]

Chi tiết
Th5
09

Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (phiên bản 2018 dành cho khóa QH-2018 trở đi)

     Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung Chương trình nhằm trình đào tạo các tiến sĩ ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử- Viễn thông với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, […]

Chi tiết
Th5
09

Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (phiên bản 2018 dành cho khóa QH-2018 trở đi)

     Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Mục tiêu chung      Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu là đào tạo […]

Chi tiết
Th5
09

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (phiên bản 2018 dành cho khóa QH-2018 trở đi)

     Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật phần mềm có mục tiêu đào tạo cụ thể 1. Mục tiêu chung      Đào tạo các chuyên gia có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về Công nghệ phần mềm, có khả năng nghiên cứu độc lập, biết xây dựng các dự […]

Chi tiết
Th5
09

Chuyên ngành Khoa học máy tính (phiên bản 2018 dành cho khóa QH-2018 trở đi)

   Chương trình đào tạo Tiến sĩ Khoa học máy tính của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học máy tính, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành Khoa học máy tính, có khả […]

Chi tiết
Th5
09

Chuyên ngành Hệ thống thông tin (phiên bản 2018 dành cho khóa QH-2018 trở đi)

    Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (HTTT) là đào tạo nguồn nhân lực HTTT trình độ Tiến sĩ chất lượng hàng đầu đất nước theo bốn nhóm chủ đề KH-CN định hướng (Cơ sở dữ liệu (CSDL), Khai phá dữ liệu và phát […]

Chi tiết
Th5
07

Thông tin luận án của NCS Vũ Thị Đào

Tên đề tài luận án: Các kỹ thuật sinh tự động dữ liệu kiểm thử dựa trên các biểu đồ UML. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Đào                         2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 01/05/1982              […]

Chi tiết
Th5
07

Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hồng Công

       Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hồng Công, sinh ngày 17/08/1991, tại Vĩnh Phúc.        Tên đề tài luận án: “Phân tích phi tuyến tĩnh và […]

Chi tiết
Trang 12 của 26« First page...1011121314...20...Trang cuối »