THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2022

1. Đào tạo Thạc sĩ

Điểm mới là phương thức tuyển sinh đánh giá hồ sơ và phỏng vấn được áp dụng cho tất cả các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của Nhà trường.

  • Chuyên ngành tuyển sinh:
STT Khoa Chuyên ngành Phương thức tuyển sinh
1.            Khoa Công nghệ Thông tin Khoa học máy tính Xét tuyển thẳng hoặc Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn
Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
An toàn thông tin
Hệ thống thông tin
2.            Khoa Điện tử – Viễn thông Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật viễn thông
3.            Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa Cơ kỹ thuật
Kỹ thuật cơ điện tử
4.            Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano Vật liệu và linh kiện nano
5.            Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông Kĩ thuật xây dựng
  • Đăng ký dự thi:

 –  Các bước đăng ký:

           Bước 1: Đăng ký trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn

           Bước 2: Trường ĐHCN xác nhận thông tin hồ sơ dự thi với thí sinh

           Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí dự thi và Trường ĐHCN xác nhận hồ sơ đủ điều kiện dự thi

–   Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 15/07/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.

  • Thời gian thi: các ngày 17/09/2022.
  • Lịch xét tuyển thẳng: từ ngày 05/09/2022 ÷ 08/09/2022
  • Lịch thi chi tiết:
Công việc Thời gian
Thí sinh tham gia phỏng vấn Cả ngày thứ Bảy, 17/09/2022
  • Chuyên ngành tuyển sinh:
STT Khoa Chuyên ngành
1.           Khoa Công nghệ Thông tin Khoa học máy tính
Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Hệ thống thông tin
2.            Khoa Điện tử – Viễn thông Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật viễn thông
3.            Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa Cơ kỹ thuật
4.            Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano Vật liệu và linh kiện nanô
5.            Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông Kĩ thuật xây dựng
  • Đăng ký dự thi

–    Các bước đăng ký:

Bước 1: Đăng ký trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn

Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ bản cứng cho Nhà trường và nộp lệ phí dự thi

Bước 3: Trường ĐHCN xác nhận hồ sơ đủ điều kiện dự thi

–    Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 15/07/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.

–    Hồ sơ bản cứng chi tiết

  • Phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian:

–    Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (đánh giá hồ sơ chuyên môn).

–    Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn: Từ ngày 19/09/2022 đến 29/09/2022.

Địa chỉ liên hệ

           Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
           Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

           Điện thoại: (024) 3754 7810 / 0977547263

            Email: daotaosdh_dhcn@vnu.edu.vn

           Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh.

        https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan