Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm 2019

     Trường Đại học (ĐH) Công nghệ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh  đại học chính quy năm học 2019-2020 chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép)  ngành Công nghệ thông tin như sau :

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 sinh viên

2. Đối tượng tuyển sinh:

      Sinh viên các ngành Cơ kỹ thuật, Vật lý kỹ thuật đã học ít nhất 2 học kỳ.  

3. Điều kiện và phương thức xét tuyển:

Sinh viên được tham dự xét tuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Có điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký xét tuyển đạt từ 2,0 trở lên.
  • Có đơn xin học chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) và tự nguyện đóng học phí theo quy định của Trường ĐH Công nghệ.
  • Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung học kỳ lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

4.Thủ tục đăng ký xét tuyển:

     – Bảng điểm đại học ngành thứ nhất (có ghi rõ điểm trung bình chung).

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/06/2019 đến 20/06/2019.
  • Địa điểm: tại Bộ phận tiếp người học – Trường ĐH Công nghệ (Phòng 105 Nhà E3).
  • Công bố kết quả trúng tuyển: ngày 23/6/2019 trên bảng tin và website: https://www.uet.vnu.edu.vn của Trường ĐH Công nghệ.
  • Thời gian đào tạo bắt đầu từ học kỳ I năm học 2019-2020

6. Lệ phí tuyển sinh: 50.000 đ/hồ sơ.

7. Chương trình đào tạo: Số tín chỉ bảo lưu, tích luỹ trong chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép)

– Sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật : 136 tín chỉ trong đó bảo lưu 48; tích luỹ 88 tín chỉ;

– Sinh viên ngành Cơ kỹ thuật: 136 tín chỉ trong đó bảo lưu 51; tích luỹ 85 tín chỉ;

8. Học phí:

– Học phí được tính theo đơn vị tín chỉ.

      – Học phí năm học 2018-2019 đối với chương trình đào tạo bằng kép cho cả 4 trường hợp (học lần đầu, học lại, học cải thiện, học tự chọn tự do): 417.000 đ/1 tín chỉ.

9. Điều kiện tốt nghiệp:

       Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng khi đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất;
  • Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
  • Đang còn trong thời gian tối đa hoàn thành khoá học của ngành học thứ nhất;

      – Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2.0 trở lên;

– Hoàn thành đầy đủ học phí của khoá học;

       – Đạt chuẩn đầu ra B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.

10. Liên hệ:

       Chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo – Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN (Phòng 105 Nhà E3 – 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

      Điện thoại:  (024) 37547865; Email: tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn.  

Bài viết liên quan