Các hoạt động liên quan đến kết thúc khóa học QH-2015-I/CQ

     Theo kế hoạch, Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường sẽ họp vào ngày 12/06 và dự kiến sẽ thông báo sau đó trên website của trường các nội dung gồm có: Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp. Các sinh viên thuộc Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp nhận hồ sơ sinh viên tốt nghiệp tại phòng Công tác sinh viên trong giờ hành chính theo lịch:

Thời gian Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Năm, ngày 20/06/2019 QH-2015-I/CQ-CAC

QH-2015-I/CQ-CA

QH-2015-I/CQ-T

QH-2015-I/CQ-CB

QH-2015-I/CQ-CD

QH-2015-I/CQ-CC

Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 QH-2015-I/CQ-ĐA

QH-2015-I/CQ-ĐB

QH-2015-I/CQ-V

QH-2015-I/CQ-M

QH-2015-I/CQ-C-CLC

 

     Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên K60 sắp tốt nghiệp có những bức ảnh chụp kỉ yếu đẹp trước khi ra trường, phòng CTSV thông báo về việc cho mượn lễ phục chụp ảnh như sau:

1. Thời gian được phép mượn: từ 17/06/2019 đến 21/6/2019;

      2. Hình thức mượn: Sinh viên đăng ký với Lớp trưởng, Lớp trưởng lập danh sách và lên Phòng CTSV để đăng ký mượn cho lớp (sẽ không giải quyết cho các trường hợp mượn riêng lẻ);

     3. Lệ phí giặt, là: Với mỗi bộ lễ phục, sinh viên sẽ phải trả lệ phí giặt, là 000đ (lớp trưởng thu và nộp tại phòng CTSV khi trả lễ phục).

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan