Triệu tập sinh viên tham dự Hội Thảo “Chương trình đào tạo kĩ sư tài năng”

   Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Trường ĐH Công nghệ phối hợp với công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam tổ chức “Chương trình đào tạo kĩ sư tài năng”. Để buổi Lễ diễn ra thành công, Nhà trường thông báo và triệu tập sinh viên (Danh sách) đến  tham dự sự kiện theo lịch cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30 đến 11h00, thứ Bảy, 25/06/2022

Địa điểm: Giảng đường 3 – G3, Trường đại học Công nghệ – ĐHQGHN

                 (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

   Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Viện, Bộ môn đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đến tham dự đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của chương trình. Nhà trường sẽ tiến hành điểm danh sinh viên được triệu tập./.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan