Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chăm

Tên đề tài luận án: Mô hình học máy suốt đời trong khai phá văn bản y sinh học.

Họ và tên:   Nguyễn Thị Chăm                                        Giới tính: Nữ

Ngày sinh:  29/06/1982                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

Quyết định công nhận NCS số 654/QĐ-CTSV ngày 05/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin

Mã số: 9480104.01                                                          

Tên đề tài luận án:   Mô hình học máy suốt đời trong khai phá văn bản y sinh học.

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Hà Quang Thụy, Trường ĐH Công nghệ

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chăm

Bài viết liên quan