Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Anh Đào

     Tên đề tài luận án:   Một số phương pháp xử lý tín hiệu điện não hỗ trợ chuẩn đoán bệnh động kinh.

Họ và tên:   Nguyễn Thị Anh Đào                                   Giới tính: Nữ

Ngày sinh:  14/11/1981                                                    Nơi sinh:  Thái Bình

      Quyết định công nhận NCS số 1138/QĐ-CTSV ngày 18/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật viễn thông                Mã số: 9510302.01    

      Tên đề tài luận án:   Một số phương pháp xử lý tín hiệu điện não hỗ trợ chuẩn đoán bệnh động kinh.

Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Nguyễn Linh Trung, Trường ĐH Công nghệ

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Anh Đào

Bài viết liên quan