Tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Dương Thị Hằng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật định vị trong nhà dùng sóng Wi-Fi

Họ và tên:   Dương Thị Hằng                                           Giới tính: Nữ

Ngày sinh:  03/09/1978                                                    Nơi sinh:  Bắc Giang

Quyết định công nhận NCS số 778/QĐ-CTSV ngày 21/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật viễn thông                Mã số: 9510302.02

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật định vị trong nhà dùng sóng Wi-Fi

CBHD chính: PGS. TS. Trịnh Anh Vũ, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

CBHD phụ: TS. Hoàng Mạnh Kha, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Dương Thị Hằng

Bài viết liên quan