Tóm tắt LATS của NCS Lê Hoàng Quỳnh

    Tên đề tài luận án: Trích xuất mối quan hệ ngữ nghĩa giữa thực thể kiểu hình và thực thể bệnh trong văn bản y sinh.

     Họ và tên:   Lê Hoàng Quỳnh                                          Giới tính: Nữ

     Ngày sinh:  02/05/1987                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

     Quyết định công nhận NCS số 985/QĐ-CTSV ngày 04/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

     Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 9480104.01    

    Tên đề tài luận án: Trích xuất mối quan hệ ngữ nghĩa giữa thực thể kiểu hình và thực thể bệnh trong văn bản y sinh.

    Cán bộ hướng dẫn chính: GS.TS. Nigel Collier, Trường Đại học Cambridge

     Cán bộ hướng dẫn phụ: TS. Đặng Thanh Hải, Trường Đại học Công nghệ

     Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lê Hoàng Quỳnh

Bài viết liên quan