Thông tin tuyển dụng của Phòng Công nghệ Thông tin – Trung tâm CNTT & KHDN Viettel Quảng Ninh – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

          Phòng Công nghệ Thông tin – Trung tâm  CNTT & KHDN Viettel Quảng Ninh – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội tuyển dụng vị trí nhân viên CNTT
             Số lượng: 15 người
            Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng, chi tiết trong Thong bao Tuyen dung và Công van Tuyen dung
 

 

Bài viết liên quan